Zoeken naar veiligheid

veiligheid
 
Veiligheid van goederen en diensten FOD Economie.
Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten. De FOD Economie staat in voor de permanente monitoring van de Belgische markt en waakt erover dat de goederen en diensten die op de markt worden gebracht, aan de veiligheidseisen beantwoorden. Er bestaan twee types van reglementering over de veiligheid van goederen en diensten.
Op één Veiligheid VRT NU. Logo van een. Logo van een. Logo van een. Logo van een. Logo van een.
Voor heel wat mensen de eerste confrontatie met blinde terreur. Sindsdien voelen Belgen zich onveilig. Hebben mensen ook dat gevoel in IJsland, het land op nummer één, de veiligste plek ter wereld? En hoe gaat men om met oorlog, de hel van IS in Mosul?
Veiligheid van producten en diensten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Met het oog op de bescherming van de veiligheid of de gezondheid van de gebruikers kunnen voor een bepaalde categorie van producten bij koninklijk besluit regels uitgevaardigd worden die een verbod of reglementering kunnen inhouden van de volgende handelingen: de vervaardiging, de invoer, de verwerking, de uitvoer, het aanbod, de tentoonstelling, de verkoop, de behandeling, het vervoer, de verdeling, zelfs kosteloos, de verhuring, het ter beschikking stellen, de levering na herstelling, de ingebruikstelling, het bezit, de etikettering, de verpakking, de omloop of de gebruikswijze.
Veiligheid Infrabel: Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet.
Infrabel heeft aandacht voor zijn waarden. Het spoor ondersteunt duurzame mobiliteit. De veiligheid van het Belgische spoorverkeer is de allereerste prioriteit voor Infrabel. Tot de top 3 van de Europese infrastructuurbeheerders behoren voor wat spoorveiligheid betreft. Ongevallen aan overwegen voorkomen.
VIAS Veiligheid.
Vanuit de kennis en expertise die we de voorbije jaren hebben opgebouwd rond verkeersveiligheid, wil Vias institute nu op dezelfde manier uitgroeien tot een thought leader op het vlak van maatschappelijke veiligheid. Daarbij willen we de maatschappelijke risicos beperken door relevante kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen.
Veiligheid Wikipedia.
Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid.
Veiligheid op het werk Belgium.be.
De werkgevers moeten waken over de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit is één van hun belangrijkste verplichtingen. Dit betekent dat zij een aantal algemene preventieregels moeten naleven, door de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsuitrusting. Meer informatie over veiligheid op het werk vindt u.;
Cepa cvba Werkgevers Veiligheid.
Samen voor een 100% veilige haven. Veiligheid, tot uw dienst. Cepa heeft een missie! En veiligheid maakt hier deel van uit. Ontdek hoe we hier werk van maken. Cepa heeft verschillende systemen opgezet om complexe veiligheidsinformatie toegankelijk te maken. Veilig transporteren met INDAGO.
Civiele Veiligheid Algemene Directie.
CTIF, de International Assocation of Fire and Rescue Services, heeft als belangrijkste objectief het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen de brandweerdiensten en andere hulpdiensten van over de hele wereld. Deze organisatie werd in 1900 opgericht en telt ondertussen 39 leden. Nationale feestdag van 21 juli 2018: nieuwigheden van de Civiele Veiligheid.
A-stad.
Veiligheid Wegen Verkeer.

Contacteer ons