Resultaten voor veiligheid

veiligheid
 
Veiligheid.
Home Dienstverlening Opleidingen Veiligheid Agenda Over Lid worden Contact. Het navb Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf is het preventie-instituut van de bouw. Het navb is er voor alle bedrijven en werknemers in België die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf vallen en voor iedereen die kan bijdragen tot de voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw.
Veiligheid.
De oproep luidt als volgt: Heeft" u met uw provincie, stads of gemeentedienst, politiezone, brandweerkorps of hulpverleningszone, voetbalclub of vzw voor maatschappelijk nut een mooi project lopen dat bewezen werkt aan preventie en veiligheid en daarbij ook nog eens innovatief is, dan maakt u kans om deze mooie prijs te winnen.
Brussel Preventie Veiligheid BPV.
Op gewestelijk niveau beoogt de oprichting van BPV de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid dat zijn grondslag vindt in gedecentreerde federale bevoegdheden en federale bevoegdheden tegelijk.
Controle van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne 2017-2018 Onderwijsinspectie.
Eén van onze taken is de controle van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne BVH in de instellingen. Het toezicht, vermeld in artikel 38, 5, van het decreet van 8 mei 2009, bestaat uit een marginale controle op de voorwaarden inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.
Stad Aalst Dienst Samenleving en Integrale Veiligheid Welzijn De sociale kaart.
Opvoedingswinkel Aalst Stad Aalst Buitenschoolse Kinderopvang Stad Aalst Dienst Economie Werkgelegenheid en Sociale Economie Stad Aalst Dienst Gezin Stad Aalst Dienst Samenleving en Integrale Veiligheid Stad Aalst Dienst Samenleving en Integrale Veiligheid Drugpreventie Stad Aalst Dienst Welzijn Sectie Jeugd Stad Aalst Kinderdagverblijf Molenwiekje Stad Aalst Kinderopvang De Cocon Stad Aalst Kinderopvang Notendop Stad Aalst Kinderopvang Pinnemuts Stad Aalst Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Aalst Onthaalcentrum voor Alcohol, Medicatie en Druggebruik Stad Aalst Team Inburgering Stad Aalst Team Wonen Stad Aalst Zorgbalie.
Veiligheid.
Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. Daarom zorgen we voor een veilig betaalsysteem en beschermen wij u, of u nu kaarthouder bent, een leverancier die onze kaarten accepteert, dan wel een bank of bedrijf die onze kaarten uitgeeft. Om ervoor te zorgen dat u veilig kunt betalen, werken wij voortdurend aan de verdere ontwikkeling van de bestaande veiligheidssystemen, aan de invoering van nieuwe technologieën en aan producten die veiligheid centraal stellen.
Veiligheid Wikipedia.
Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid.
Veiligheid.
Erkenning en subsidiëring. Je bent hier: Home Veiligheid. deel via e-mail. deel op facebook. deel op twitter. deel op linkedin. Huis en tuin. Zon en vakantie. Het is belangrijk om de tuin, keuken, slaapkamer, opvang, zo veilig mogelijk te maken.
veiligheid Vertaling Nederlands-Frans.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: veiligheid DE veiligheid EN veiligheid ES. Vertalingen veiligheid NLFR. v i l x h i t.
Cepa cvba Werkgevers Veiligheid.
Samen voor een 100% veilige haven. Veiligheid, tot uw dienst. Cepa heeft een missie! En veiligheid maakt hier deel van uit. Ontdek hoe we hier werk van maken. Cepa heeft verschillende systemen opgezet om complexe veiligheidsinformatie toegankelijk te maken. Veilig transporteren met INDAGO.
Algemene reglementering: het Wetboek van economisch recht betreffende de veiligheid van producten en diensten FOD Economie.
De FOD Economie houdt continu toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen. Regelmatig worden gerichte controlecampagnes georganiseerd om de veiligheid van een bepaalde productgroep steekproefsgewijs te onderzoeken.

Contacteer ons